Na-isoleren en duurzame energie: een lagere energierekening !

EnergieWijsWonen adviseert huiseigenaren in de regio Eindhoven over energiebesparing.
Op deze pagina leest u meer over:

Energieverbruik en energie besparen

Uw huishouden verbruikt energie in de vorm van gas (m³) en elektriciteit (kWh): gas vooral voor verwarming en warm water, elektriciteit vooral voor verlichting, huishoudelijke apparatuur en ontspanning (TV, PC etc.).Het verminderen van het gas- en elektriciteitsverbruik verlaagt de energierekening en ook de CO2 uitstoot: EnergieWijsWonen !

U bespaart gas door de isolatie van uw woning te verbeteren (na-isolatie van gevels en dak, onder de vloer van de begane grond of op de bodem van de kruipruimte, plaatsing van HR++ glas in de ramen) en door zonodig de CV ketel door een modernere versie te vervangen, en/of door de inzet van duurzame warmte.
Ook tochtwering verlaagt het gasverbruik (maar zorg wel dat er voldoende ventilatie overblijft voor een gezond binnenklimaat).
Met al deze maatregelen bespaart u niet alleen energie maar neemt ook het wooncomfort toe !
Verbeterde thermische isolatie leidt in het algemeen ook tot een betere geluidisolatie van de woning: er dringt minder geluid uit de omgeving (bijvoorbeeld van verkeer) tot binnen door.
Op elektriciteit bespaart u door zuinige lampen toe te passen, en verlichting en apparatuur uit te schakelen wanneer die niet nodig is.
Mogelijk kunnen uw energiekosten iets dalen door voor elektriciteit gebruik te gaan maken van het nachttarief (waarvoor u een kWh-meter met twee telwerken of een slimme meter nodig heeft).

In een artikel over de maandelijkse energierekening (.pdf) vindt u gegevens waarmee u uw energieverbruik kunt vergelijken met dat van andere huishoudens.
In de grafiek hiernaast ziet u dat energieprijzen al jaren stijgen ! In de afgelopen 11 jaar is de prijs van gas jaarlijks met gemiddeld 7,2% en die voor elektriciteit met 2,4% gestegen. Energie besparen levert dus elk jaar meer geld op.
Het (gedeeltelijk) inzetten van duurzame energie vermindert de CO2 uitstoot van uw huishouden vergeleken met de situatie waarin alle energie met fossiele brandstoffen (olie, gas, kolen) opgewekt is.
Voorbeelden waarin gebruik gemaakt wordt van duurzame warmte zijn zonneboilers (voor warm water en eventueel verwarming), en warmtepompen voor verwarmen en/of koelen, bij voorkeur gekoppeld aan zonnepanelen. PV-panelen (panelen met zonnecellen, kortom zonnepanelen) wekken duurzaam elektriciteit op, en ook elektrische energie opgewekt met windkracht is een vorm van duurzame energie. Maar let wel, het is sterk afhankelijk van uw woning welke toepassing van duurzame energie uitvoerbaar en rendabel is.

Energieadvies op maat

Een energieadvies op maat van EnergieWijsWonen analyseert waar energie in uw huis verbruikt wordt, geeft aan hoe dat kan worden verminderd, wat dat kost en wat het oplevert (niet alleen financiëel maar ook qua comfort). Verder worden de mogelijkheden van uw woning om duurzame energie toe te passen beschreven. Ook subsidies en groene leningen die in uw situatie van toepassing zijn, maken onderdeel uit van dit advies. De energie-index en het bijbehorende energielabel voor uw huis worden bij de maatregelen vermeld.
Als u plannen hebt voor een verbouwing is dit het moment om vóór de verbouwing de energie-index van uw huis te laten bepalen en om vervolgens de verbeteringsvoorstellen voor de bestaande woning waar mogelijk (tegen geringe meerkosten) mee te nemen in de verbouw-plannen. In dit geval wordt eerst de bestaande woning opgenomen en doorgerekend. Vervolgens wordt het effect van de voorgenomen verbouwing berekend. Daaruit volgen adviezen voor verbetering van de bestaande constructie en thermische specificaties waaraan nieuw te bouwen delen van het huis moeten voldoen. Ook (noodzakelijke) wijzigingen aan de installaties worden uitgewerkt, waarbij natuurlijk ook naar duurzamere oplossingen gekeken wordt. Het rapport presenteert een onderbouwde prognose van de energie-index die na de verbouwing verwacht kan worden.
Aan de hand van het advies kiest u zelf welke voorgestelde verbeteringen u wilt laten uitvoeren en door wie. EnergieWijsWonen verifieert voor u of offertes de beoogde verbetering ook werkelijk realiseren. Na voltooiing van de verbeteringen kan EnergieWijsWonen de nieuwe energie-index van uw huis samen met het nieuwe energielabel formeel afmelden. Dat label is dan vervolgens 10 jaar geldig.
Op de pagina "Referenties" vindt u aanbevelingen van tevreden klanten van EnergieWijsWonen. Zij gingen aan de slag met een energieadvies van EnergieWijsWonen.

CV-prestatie advies

In een CV prestatie advies (als aanvulling op een energieadvies op maat) wordt de werking van de verwarmingsinstallatie onder de loep genomen. Verwarmingsinstallaties zijn niet altijd goed ingeregeld, en hebben dan een te laag rendement (met name installaties met een combinatie van vloerverwarming en radiatoren / convectoren). Als onderdeel van dit advies wordt het energieverbruik van uw verwarmingsinstallatie gemeten. Het bestaande systeem wordt zo goed mogelijk waterzijdig ingeregeld. Zo nodig wordt geadviseerd hoe het CV-systeem aangepast kan worden, voor een beter rendement van de installatie met hetzelfde of zelfs een verbeterd wooncomfort. Natuurlijk wordt na het waterzijdig inregelen en de uitvoering van eventuele verbeteringen de energiebesparing geverifieerd.
Als u plannen hebt om te verbouwen moet u ook stil staan bij de vraag welke aanpassingen er nodig zijn in de CV installatie om uw wooncomfort tenminste te handhaven. Een CV prestatie advies is dan een goede manier om vooraf te inventariseren wat er aangepast moet worden en wat er verbeterd kan worden.

Ons werkgebied

EnergieWijsWonen is actief in en rondom Eindhoven, ofwel Zuidoost Brabant.

Onze werkwijze

Opname

Bij een opname wordt uw huis opgemeten en worden de bouwkundige eigenschappen van alle delen van de thermische schil vastgelegd. Voor een energielabel en een maatwerkadvies duurt dit bezoek aan huis ca. 2 ½ uur. Bouwtekeningen van uw huis (en een eventuele aanstaande verbouwing) zijn hierbij zeer nuttig.
De opname voor een aanvullend CV prestatie advies duurt ca. 1 uur.

Werktijden voor opname en bezoek aan huis:

  • Opnamen vinden normaal op werkdagen plaats tussen 09:00 en 17:00 uur.
  • In overleg kan dat ook op werkdagen na 17:00 uur of op zaterdagochtend

Rapportage

Het maatwerkadvies energiebesparen (energieadvies op maat) ontvangt u 8 werkdagen na de opname, in de vorm van een uitgebreid rapport. Zodra u besloten hebt welke verbeteringen u uit wilt laten voeren, kunnen we u informeren over deskundige bedrijven. U beslist zelf welke bedrijven u wilt benaderen voor een offerte. EnergieWijsWonen zal controleren of de geoffreerde werkzaamheden tot het gewenste resultaat kunnen leiden. U bepaalt vervolgens zelf met welk bedrijf u zaken wilt doen. Deze ondersteuning van het offerte proces kan aan uw wensen aangepast worden. Een separaat energielabel ontvangt u 4 werkdagen na de opname. Een aanvullend CV prestatie advies ontvangt u eveneens 4 werkdagen na de opname. Vervolgens kan EnergieWijsWonen het offerte proces begeleiden, zoals bij het energieadvies op maat. Een energieadvies voor verbouwing bestaat uit een inventarisatie van zowel de bestaande situatie en de situatie na de verbouwing. Dit rapport ontvangt u 8 werkdagen na de opname. Desgewenst kan EnergieWijsWonen daarna het offerte proces begeleiden.

Prijzen (inclusief BTW)

  • Maatwerkadvies met energieindex, energielabel inicatie en offerte verificatie vanaf € 395
  • Afmelden van het energielabel na voltooiing van verbeteringen uit het advies vanaf € 45
  • Gecertificeerde Energie-Index met definitief energielabel vanaf € 245
  • Energieadvies bij verbouwing: offerte na bezoek aan huis
  • Uitgebreide offerte- en planning-begeleiding bij uitvoering van verbeteringen: prijs na overleg
  • CV-prestatie advies en inregelen van de verwarmingsinstallatie: offerte na bezoek aan huis

Energiebesparen begint met Energie-Wijs-Wonen ! We vertellen u er graag meer over !

©EnergieWijsWonen