Groen label: verkoop uw huis sneller tegen een betere prijs !

Naast wasmachines en auto's hebben ook huizen (nieuwbouw en bestaand, huur- en koopwoningen) een energielabel. Dit energielabel geeft een indicatie hoeveel energie een woning verbruikt voor verwarmen, ventilatie, warm water, koken en verlichting onder standaard condities. Door in de berekening van het energielabel standaard gebruikscondities te hanteren (voor bijvoorbeeld gezinsgrootte, stook- en badgewoontes) worden de labels van verschillende woningen vergelijkbaar.
Het energielabel is dus een grove maat voor de energieprestatie van de woning zelf, ongeacht gewoontes van de bewoners.
Bij de aankoop van een woning geeft het een redelijke indicatie over het energieverbruik van de woning.
Het energielabel voor woningen is vooral administratief van belang voor onze overheid. Daarom krijgen uiteindelijk alle gebouwen (zowel woningen als bedrijfsruimtes) een energielabel. Als eigenaar-bewoner bent u natuurlijk meer geinteresseerd in de oorzaken achter het huidige energieverbruik. Want inzicht daarin (inclusief de effecten van de gezinsgrootte en gewoontes) stelt u in staat om de juiste besparingsmaatregelen te nemen. Dat inzicht kunt u ontlenen aan een energieadvies op maat. Dat detailleert welke maatregelen in uw huis realiseerbaar zijn en welke het best renderen. Daarmee kunt u zonodig meteen aan de slag.
Op de pagina "Advies" vindt u verdere uitleg.

Korte historie van de onwikkeling van het energielabel:

Tot 2015 gaf de huiseigenaar opdracht en ontving hij een uitgebreid energielabel inclusief energie-index (de energie-index geeft is veel precieser dan het energielabel). Dit label is 10 jaar geldig. Begin 2015 ontvingen alle huiseigenaren een gratis voorlopig energielabel. Dit voorlopige energielabel is vastgesteld op basis van een zeer beperkt aantal oorspronkelijke kenmerken van de woning: bouwjaar, en type woning. Het bouwjaar wordt als maatstaf genomen voor de isolatiekwaliteit en de installaties. Als de woning sindsdien verbeterd is (bijvoorbeeld enkel glas werd HR++ glas, de buitenmuren zijn na-ge√Įsoleerd, er zijn zonnepanelen geplaatst enz.) is dat niet in het voorlopige energielabel opgenomen.
Bij verkoop en verhuur heeft de eigenaar altijd een definitief energielabel nodig.
Vanaf 1 januari 2021 worden er alleen nog uitgebreide energielabels inclusief energie-index afgegeven in opdracht van de huiseigenaar. Vanaf dat moment zijn ze ook gebaseerd op een verbeterde standaard: NTA8800.

Omzetting naar een definitief energielabel

Om een voorlopige label om te zetten naar een definitief label logt de huiseigenaar met zijn DigiD in op een speciale website (tot eind 2020). Daar kan hij met bewijsmateriaal aangeven welke verbeteringen er in de woning aangebracht zijn sinds de bouw (bedenk wel, niet elke verbetering leidt meteen tot een beter energielabel, daar zijn soms meerdere verbeteringen voor nodig).
Een onafhankelijke “Erkend Deskundige” beoordeelt de verstrekte informatie en kent een eenvoudig definitief label toe, dus zonder energie-index. Ook dit label is 10 jaar geldig.©EnergieWijsWonen