Subsidie en lening voor renoveren, verbouwen, duurzame energie.

De overheid stimuleert energiebesparing (zowel verbetering van isolatie als het (gedeeltelijk) overschakelen op duurzame energiebronnen) in woningen.
In het SER Energieakkoord (2013) en ook in het Woonakkoord zijn daarover landelijke afspraken gemaakt die langzaam maar zeker in detail uitgewerkt worden. Zie daarvoor onder andere de paragraaf SVn en ISDE.

Ook bestaan er nog een paar (lokale) subsidieregelingen, elk met hun eigen voorwaarden. En er zijn "groene leningen" om de financiering van noodzakelijke investeringen in energiebesparing gemakkelijker te maken.

Rijksregelingen bij isoleren, verbouwen, herstellen en duurzame energie

Als uw woning ouder is dan twee jaar dan vallen de arbeidskosten voor het isoleren van vloeren, muren en daken onder het lage BTW tarief (6%).Het salderen van zelf opgewekte elektriciteit is vanaf 1 juli 2013 voor particulieren en VVE's niet langer beperkt tot een plafond van 5000 kWh, maar als maximum geldt het eigen jaarverbruik. Als u méér elektriciteit teruglevert dan u zelf verbruikt betaalt het elektriciteitsbedrijf daarvoor een veel lagere vergoeding. Let wel, salderen is onderdeel van het energieakkoord uit 2013. Hoe en tegen welk tarief teruglevering na 2020 verrekend gaat worden is nog niet bekend.

EnergieWijsWonen zoekt graag op korte termijn voor u uit welke regelingen voor u van toepassing kunnen zijn !

ISDE

Vanaf 1 januari 2016 is er tegemoetkoming bij de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels, in het kader van de landelijke regeling "Investeringssubsidie duurzame energie" (ISDE, dec 2015). Deze regeling geldt voor particulieren en bedrijven. Aanvragen kunnen bij RVO ingediend worden vanaf 4 jan 2016 tot en met 31 dec 2020. De regeling werkt met een budget per kalenderjaar op basis van wie het eerst komt die het eerst maalt ! Het budget voor 2018 is 100 miljoen. Op de website ziet u hoeveel er nog in de pot zit.

EnergieWijsWonen zoekt graag op korte termijn voor u uit of deze subsidie voor u van toepassing is !

Provinciale subsidie of lening bij woningverbetering

Sommige provincies stimuleren woning verbetering. Kijk op de website van uw provincie of er nog een regeling van toepassing is.

Gemeentelijke subsidie en of lening

Meer informatie over een groene lening van de gemeente Eindhoven vindt u hier.
Voor de gemeenten in de regio Eindhoven start u hier.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

SVn werkt onder andere samen met een aantal gemeenten in Nederland. Die gemeenten bieden dan bijvoorbeeld particuliere woningbezitters een duurzaamheidslening met een aantrekkelijke rente aan. Op de website van SVn vindt u een kaart waarop aangegeven wordt welke gemeenten zo'n duurzaamheidslening verstrekken.

In het woonakkoord van 2013 is afgespoken dat er een Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) komt dat tot doel heeft om huiseigenaren met een lening te stimuleren tot het treffen van energiebesparende maatregelen. SVn is de fondsmanager van dit fonds dat 300 miljoen groot wordt. Deze Energiebespaarlening is landelijk beschikbaar. SVn verwijst naar deze site voor meer uitleg.

Er is nu ook een VvE Energiebespaarlening. Onder zekere voorwaarden kunnen verenigingen van eigenaren (VvE's) nu ook bij SVn een energiebespaarlening krijgen. Meer informatie bij SVn.
PM: Bij een energieadvies van EnergieWijsWonen krijgt u uitleg over subsidies en regelingen die voor u van toepassing zijn.


Als u zelf al een idee wilt krijgen van subsidies voor energiebesparing in uw woning dan kunt u het best starten met een bezoek aan de website energiesubsidiewijzer. Nadat u daar een paar gegevens ingevuld heeft krijgt u een overzicht van alle relevante regelingen van alle overheden (rijk, provincie, gemeente).

Wordt u dit allemaal te ingewikkeld? Vraag dan EnergieWijsWonen om advies !

(Deze pagina wordt met enige regelmaat aangevuld.)

©EnergieWijsWonen