Subsidie en lening voor renoveren, verbouwen, duurzame energie.

De overheid stimuleert energiebesparing (zowel verbetering van isolatie als het (gedeeltelijk) overschakelen op duurzame energiebronnen) in woningen.
En er bestaan "groene leningen" om de financiering van noodzakelijke investeringen in energiebesparing gemakkelijker te maken.

Rijksregelingen bij isoleren, verbouwen, herstellen en duurzame energie

Als uw woning ouder is dan twee jaar dan vallen de arbeidskosten voor het isoleren van vloeren, muren en daken onder het lage BTW tarief (9%).
Voor het salderen van zelf opgewekte elektriciteit geldt als maximum het jaarverbruik. Als u méér elektriciteit teruglevert dan u zelf verbruikt betaalt het elektriciteitsbedrijf daarvoor een veel lagere vergoeding. Volledig salderen eindigt op 31 dec 2022. Daarna wordt salderen stapsgewijs afgebouwd.
Als particulier (dwz er is geen bedrijf aan uw BSN gekoppeld) kunt u de BTW op zonnepanelen terugvragen.

EnergieWijsWonen zoekt graag voor u uit welke regelingen voor u van toepassing zijn !

ISDE

Vanaf 1 januari 2016 is er tegemoetkoming bij de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen in het kader van de landelijke regeling "Investeringssubsidie duurzame energie" (ISDE, dec 2015). Biomassaketels en pelletkachels vallen vanaf 1 januari 2020 niet meer onder deze regeling. De ISDE regeling is van toepassing voor particulieren en bedrijven. Aanvragen kunnen bij RVO ingediend worden vanaf 4 jan 2016 tot en met 31 dec 2020. De regeling werkt met een budget per kalenderjaar: wie het eerst komt die het eerst maalt ! Op de website ziet u hoeveel er nog in de pot zit.
Het is onduidelijk of en hoe de ISDE regeling na 2020 voortgezet wordt.

EnergieWijsWonen zoekt graag op korte termijn voor u uit of deze subsidie voor u van toepassing is !

Provinciale subsidie of lening bij woningverbetering

Sommige provincies stimuleren woning verbetering. Kijk op de website van uw provincie of er nog een regeling van toepassing is.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

SVn werkt onder andere samen met een aantal gemeenten in Nederland. Die gemeenten bieden dan bijvoorbeeld particuliere woningbezitters een duurzaamheidslening met een aantrekkelijke rente aan. Dit is de website van SVn.

In het woonakkoord van 2013 is afgespoken dat er een Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) komt dat tot doel heeft om huiseigenaren met een lening te stimuleren tot het treffen van energiebesparende maatregelen.

Er is ook een VvE Energiebespaarlening. Onder zekere voorwaarden kunnen verenigingen van eigenaren (VvE's) nu ook bij SVn een energiebespaarlening krijgen. Meer informatie bij SVn.
PM: Bij een energieadvies van EnergieWijsWonen krijgt u uitleg over subsidies en regelingen die voor u van toepassing zijn.


Als u zelf al een idee wilt krijgen van subsidies voor energiebesparing in uw woning dan kunt u het best starten met een bezoek aan de website energiesubsidiewijzer. Nadat u daar een paar gegevens ingevuld heeft krijgt u een overzicht van alle relevante regelingen van alle overheden (rijk, provincie, gemeente).

Wordt u dit allemaal te ingewikkeld? Vraag dan EnergieWijsWonen om advies !

(Deze pagina wordt met enige regelmaat aangevuld.)

©EnergieWijsWonen